2005-2009 között működött egy - talán szerénytelenség nélkül állíthatóan - úttörő szellemi műhely, az IgenHír. Ennek keretében megjelentettünk egy színes, dizájnos kis időszaki kiadványt, az IgenHír Magazint, amelyet a főváros középiskoláiba, egyetemire juttattunk el 10-30 ezer példányban. A ma is abszolút vállalhatónak gondolt, innovatív lapban állandó rovatom volt, az Alkotó Egyetemista, amely az egyetemi lét szegmenseit (bulizás, vizsgázás, csajozás, gólyatáborok, HÖK) próbálta bemutatni - meglehetősen sajátos, ironikus szemszögből. Ezek a cikkek lelhetőek itt fel, kibővítve a sorozatnak egy lapban meg nem jelent darabjával.


Ruha teszi? - Egyetemi divat 2006.

Tényfeltáró írásunkban a budapesti egyetemista stílusirányzatokat vizsgáljuk. Kutatási módszerünk a derűs megfigyeléstől a hangos döbbeneten át a tettlegességig terjed. Igyekeztünk elfogultság nélkül értékelni, a cikkíró hallgatói jogviszonynak nevezett egyetemi kötődésén felülemelkedni.
  
Az egyetemi banánköztársaság vezérmajmai

Újabb bozótvágást hajtottunk végre a hallgatói lét kultúrantropológiai őserdejében, hogy a kognitív vizsgálódás nyiladékain eljussunk a HÖK-ösöknek nevezett élőlények megfejtetlen titkaihoz. Arra keressük a magyarázatot, hogy az egyszerű homo sapiens milyen módon kapaszkodhat fel a karrier fiktív fájára.


A gólya, a kalandor és a dörzsölt motoros

Ahogy múlnak a felsőoktatásban eltöltött évek, úgy válunk egyre profibbá, dörzsöltebbé, ellenállóbbá a kollokviumokkal és a velük járó fokozott stresszhatásokkal szemben. Az évfolyamonként eltérő vizsgaszezoni magatartástípusokat vettük górcső alá.

Texas Bill a szemeszter sűrűjében

Hallgatói lételemző világítótornyunk fénynyalábját ezúttal kiszámíthatónak ígérkező hullámverésekre kalibráljuk. Az átlagtanuló ránézésre céltalanul csapongó fregattjára fókuszálunk, hogy megvizsgálhassuk, az miként szeli át a téli szemeszter rianásoktól és whiskyíz jégkockáktól zajló tengerét.


Élő linkek

Rovatunkban fokozatosan tárjuk fel a Homo Sapiens felsőoktatási intézményekre mutálódott alfajának életmódját. Ruházkodási gyakorlatáról és a vizsgaidôszaki életciklusáról már tettünk megfigyeléseket, így most a kapcsolatépítési szokásait vetjük etológiai mikroszkópunk alá.
  
Egy évfolyam-előadás titkos dossziéja

Rovatunk egyetemi kutatóhadtestének nehézpáncélosai kognitív hernyótalpaikkal átgázoltak már a hallgatói viselkedésszociológia számos aknamezején, azonban az évközi előadások territóriuma eleddig meghódítatlan maradt. Ezért egy bölcsészkari évfolyam-előadás kétoldalú megvilágítására vállalkoztunk.


Te hol lazulol?

Szociológiai kutatókommandónk a különféle szórakozóhelyeken lokalizálható hallgatótípusokat vizsgálta, amelynek eredményeit egy átfogó tanulmány keretében ismertetjük. Igaz, hogy a bölcsészek a kávéházakban tombolnak? Az állatorvosok valóban kecsketejjel turbósítanak? Kiderül.

Bozótharcosok és radikális zöldek az aulában

Láttunk már laposkúszásban a vizsga helyszínére lopakodó bölcsészt? Esetleg álcahálóval a bokorban leselkedő andragógust? Hogyan csajoznak a nyelvészek? Miért közlekedik virágcsokorral a hóna alatt sunyiképû csoporttársunk a vizsgaidőszakban? Jelen körképünk mindenre választ ad!


Egyetemes világnézet

Olyan polémiákra élesítjük mikrotársadalmi teleszkópunkat, mint a közgazdászok és a tudományos szocializmus kapcsolata, vagy a jogásznövendékek és az újorosz anarchizmus összefonódása. Valóban turulvért iszik minden nemeztarisznyás történésztanonc? Megtudod. Utánunk, Olvasó!

Az universitas fantomja

Újabb bozótvágást hajtottunk végre a hallgatói lét kultúrantropológiai őserdejében, hogy a kognitív vizsgálódás nyiladékain eljussunk a HÖK-ösöknek nevezett élőlények megfejtetlen titkaihoz. Arra keressük a magyarázatot, hogy az egyszerű homo sapiens milyen módon kapaszkodhat fel a karrier fiktív fájára.


A Gandalf-modell

Gondolkoztunk már azon, hogy milyen meglepő hasonlóságot mutatnak az orkok a BKV-ellenőrökkel? Vontunk már párhuzamot az írásbeli vizsga és a középkori kínzócellák között? Feltételeztük volna, hogy az egyetemi lét alapvetően egy jól konstruált, kegyetlen szerepjáték?


BÓNUSZ - A gólyatábor 7 aranyszabálya

Az egyetemi gólyatábor kiemelt jelentőségű alkalom, az első mérföldkő felsőfokú pályafutásunk során. A kapcsolatépítés és a kulturált szórakozás mintaterepe, amennyiben néhány etikai és együttélési szabályt képesek vagyunk betartani. Az alábbiakban átvesszük a mértéktartó italfogyasztás és a konstruktív társas érintkezés legfontosabb tudnivalóit.


Lélekelemzés és katarzis - csokifoltos öltönyben

Egymásnak feszülő elmék, a tudomány axiómáktól és hipotézisektől csillogó csatamezeje, kérdés és ellenkérdés, válasz és viszontválasz. Magasfeszültségű intellektusok párviadala, pengeként egymásnak feszülő retorikai alakzatok. Igen, ma a vizsgázásról lesz szó.