Néhány tanulmány, esszé, ismeretterjesztő szándékú okosság. Komolyabbak és egyetemista korban elkövetettek is. Irodalom, nyelvészet, az internet világa, némi történelem. Kattintásra megnyílnak, többnyire pdf-ben.
 
 
Nyelvészet
 
A tanár-diák kommunikáció digilektikus sajátosságai - facebookos beszélgetések a nyelvészet szemszögéből (hamarosan!)
 
Az írástudók mestersége - kommunikációs fejlődés, médiaműfajok, retorikai eszközök az újságírásban
 
Az instant üzenetküldők nyelvezetéről - az MSN nyelvezete, a virtuális írásbeliség nyelvi kérdései
 
Nyelvtanítás Pereszlényi Pál grammatikájában - egy jezsuita szerzetes egyedülálló vállalkozása
 
Nyelvújítás az információs technológia korában - nyelvújítás, nyelvművelés napjainkban
 
Multimedialitás és retorika - az internetes szövegek nyelvtana, az internet terminológiája (szakdolgozat 2007-ből)
 
A szarvas szó életrajza - minden, amit a szarvas szóról tudni érdemes, és még annál is több
 
"Hagyjuk a sörnírt szövegeket!" - Lázár Ervin stiláris sajátosságai a Berzsián és Didekiben

Cseppet elfáradtam! - A határozói értékű tárgyak vizsgálata - Határozó vagy tárgy? Nehezet kérdezek....

 
Irodalom
 
„Minden nípnek az ő nyelvín” - Sylvester János és az első magyar időmértékes vers
 
Bácsmegyey kontra Bácsmegyei - Kazinczy levélregényének két változata közti stiláris különbségek
 
Rakovszky Zsuzsa: Mintha - kommentár Rakovszky csodaszép verséhez
 
 
 
Történelem
 
Feltámadás? - Egy rendhagyó nagyszombat története - visszaemlékezés a hallei bombázásra

Piros szív, fehér köpeny, zöld remény - két emberi sors '56 napjaiból

Egy házasság hétköznapjai - a forradalom viharában - nagyszüleim kalandos története
 
Egy kiemelkedő katonakarrier a császárkorban - Publius Helvius Pertinax pályafutása
 
 
A világ vallásai - áttekintő táblázat
 
 
Egyéb
 
 
Az egzisztencializmus létkeresése - Gondolatok Karl Jaspers: Bevezetés a filozófiába című művéről
 
Időgazdálkodás - egy kis időmenedzsment és motiváció ppt-ben